Triple-transitie ontmoet kwaliteit

Masterclass

Triple-transitie ontmoet kwaliteit
Duurzaamheid. Circulariteit. Inclusiviteit

We leven in een tijd van transitie. Nederland — en Europa — zijn begonnen aan de drievoudige klus: de klimaatopgave, de energie transitie en de circulaire economie. Deze triple-transitie vraagt om technologie, zeker, maar vooral ook om anders organiseren; een sociaal-organisatorische opgave.

 

Dit is geen vraagstuk dat bedrijven en organisaties alleen aan kunnen, maar dat alleen als een gezamenlijk opgave geadresseerd kan worden. Organiseren tussen organisaties wordt daarmee een belangrijke uitdaging.

Maar wat betekent dat voor de kwaliteit? Waar komt in die ontwikkelingen de kwaliteitsvraag te liggen? Wat doen NEN (NL), BSI (UK) en ISO om u op deze aanstormende toekomst voor te bereiden?

Jan Jonker neemt u mee in de consequenties voor de veranderende aard van kwaliteit bij de transitie naar duurzaam en circulair ondernemen. En schetst en-passant waarom u ook na moet denken over toekomstige business modellen. Tijd om tijdig te gaan werken aan transitie.

 

JAN JONKER is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit (Nijmegen School of Management) te Nijmegen. Zijn werk concentreert zich op het uitwerken van drie samenhangende thema’s: de opkomst van een anmdere economie, de WEconomy, het ontwikkelen van businessmodellen gericht op ‘duurzaamheid’, de ‘community’ en de ‘circulaire economie’ en het verkennen en ontwikkelen van waarde-transactie systemen met meer dan geld alleen. Hij schreef met ruim 40 mensen de bestseller ‘Nieuwe Business Modellen’ (2014).  De laatste tijd gaan al zijn publicaties om de vraag hoe een circulaire economie te realiseren.

Over deze kennissessie

Partner Business Modellen in de Circulaire Economie (BMCE)
Spreker Jan Jonker
Tijd 12.45 tot 13.45 uur

Geinteresseerd in deze en andere kennissessies? Bij stands op het stationsplein, in de diverse subruimtes en in authentieke rijtuigen bieden onze partners u kennissessies aan waar wordt ingegaan op concrete vraagstukken die ook in uw organisatie spelen. Zo wordt u in één dag volledig bijgepraat over alle actuele topics die ook in uw organisatie kunnen spelen.

Copyright 2018 Kwaliteit in Bedrijf. Alle rechten voorbehouden.