Paneldiscussie over de toekomst van de kwaliteitsmanager

11:40

Congreszaal

40 minuten

Aansluitend op de presentatie van Richard van Hooijdonk vindt een paneldiscussie plaats, waarin vanuit verschillende disciplines wordt ingegaan op de impact voor het werkveld van de KAM-manager. De discussie wordt geleid door de dagvoorzitter; de panelleden zijn allen deskundigen binnen hun specifieke werkgebied.

Copyright 2018 Kwaliteit in Bedrijf. Alle rechten voorbehouden.